Pingauksia verkkoon

Näkökulmia tietoturvaan ja tietoliikenteeseen

Hajoaako tiedon suojaus uuden tietoaikakauden myötä?

20. elokuuta 2018

Ymon tietojen käytön valvonta ja suojaaminen

Yritysten liiketoimintamallit ovat merkittävien muutosten kynnyksellä, kun toiminnot yhä enenevässä määrin pohjautuvat digitalisaation mukanaan tuomiin "uuden tietoaikakauden" ratkaisuihin ja toteutuksiin. Erityisesti tekoäly ja IoT sekä tietomassojen ja tiedon analytiikka ovat tässä keskeisessä roolissa. Tieto on jo nyt monien yritysten keskeisimpiä peruspilareita, mutta tiedon rooli tulee jatkossa olemaan entistäkin merkittävämpi. Tärkeätä on siis ymmärtää mitä tieto sen eri olomuodoissa merkitsee yritykselle. Tiedon merkitys ja vaikutus yrityksen toiminnalle tulee kasvamaan ja uudet ratkaisut muuttavat sitä, miten tietoa pitää suojata ja sen käyttöä valvoa. Vai muuttuuko mikään sittenkään?

Kevät pakettiin ja eikun lomalle!

18. kesäkuuta 2018

Juhannus on jo ovella ja samalla vuoden alkupuolikas alkaa olemaan paketissa. Näinpä on taas aika katsoa peruutuspeiliin ja kerrata kevään tapahtumia sekä suunnata katseet tulevaan.

Monitorointiverkon käyttökohteita

7. kesäkuuta 2018

Monitorointiverkon käyttökohteet

Edellisessä kirjoituksessa esiteltiin erilaisia käyttömahdollisuuksia monitorointiliikenteelle. Tässä osassa kerrotaan lisää monitorointiverkon monikäyttöisyydestä ja väläytellään erilaisia ideoita käyttökohteista ja -ympäristöistä.

Tietosuoja-asetus on nyt täällä, pysyikö mopo käsissä?

25. toukokuuta 2018

GDPR tietosuoja-asetus

Kauan odotettu tietosuoja-asetus eli GDPR on vihdoin saavuttanut hetken, jolloin siitä on tullut pääasiallinen velvoittava lainsäädäntö henkilötietojen käsittelyn osalta. Asetus hyväksyttiin vuonna 2016 ja samalla annettiin kaksi vuotta aikaa muuttaa toiminta asetuksen mukaiseksi. Miten tässä on onnistuttu ja miten tästä eteenpäin?

1 – 5 / 29