Pingauksia verkkoon

Näkökulmia tietoturvaan ja tietoliikenteeseen

Kirjoitukset ajalta huhtikuu 2017

Miksi en käyttäisi ilmaisia skannereita haavoittuvuuksien havainnointiin?

27. huhtikuuta 2017

Haavoittuvuuksien havainnointi - kuva

 

Ratkaisuja haavoittuvuuksien havainnointiin ja hallintaan löytyy paljon, niin ilmaisia, kaupallisia kuin myös palveluja. Monet ilmaisetkin ratkaisut ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin mitä eri talot tarjoavat. Miksi siis ostaa kaupallinen tuote tai haavoittuvuuksien havainnointi palveluna? Eri vaihtoehdoissa on omat puolensa ja organisaation on valittava näistä itselleen ja tilanteeseensa parhaiten sopiva...

Kestävän kehityksen verkkosuunnittelua

20. huhtikuuta 2017

Network cables

 

Olen suunnitellut verkkoja ja verkkopalveluita viimeiset 15 vuotta. Matkan varrella olen oppinut ja luonut toimivan käytännön strategian verkon suunnitteluun, toteutukseen ja kehitykseen. Näitä oppeja toteuttamalla olen pystynyt nopeasti ja ketterästi vastaamaan yrityksen jatkuviin tietoliikennetarpeisiin, nopeatempoisen liiketoiminnan vaatimuksiin, tulevaisuuden epävarmuuteen ja pitämään verkkoinfran ja -palvelut hyvin ajan tasalla.

...

Haavoittuvuuksien hallinta – minimoi riskit jo alkulähteillä

18. huhtikuuta 2017

Haavoittuvuudet - havainnointi & hallinta

Haavoittuvuuksia hyödynnetään yhä tehokkaammin

Liiketoiminnan siirtyminen yhä enenevissä määrin verkkoon, on mahdollistanut tietoturvamurtojen ja -hyökkäysten lisääntymisen. Lisäksi digitalisaatio on mullistanut kyberrikollisuuden kenttää siinä missä muutakin liiketoimintaa. Tämä kaikki on johtanut siihen, että kyberrikollisuudesta on tullut ison marginaalin liiketoimintaa. Hyökkäyksiä tarjotaan helposti ostettavina CaaS-palveluina (Crime-as-a-Service), joista osa tarjoaa jopa ...

10 SYYTÄ TIETOVERKON KARTOITUKSELLE

13. huhtikuuta 2017

Tietoverkkokartoitus on objektiivinen tutkimus tietoverkon ja sen tarjoamien palveluiden toiminnasta. Monesti kartoitus nähdään yksittäisenä konsultointina esille nousseisiin ongelmiin tai suurempien muutosten toteuttamiseen. Näitä ns. akuutimpia syitä tietoverkkokartoitukseen ovat:

#1 Verkossa esiintyy epämääräisiä, toimintaa haittaavia ongelmia

Yksi syistä tehdä tietoverkkokartoitus on verkossa esiintyvien epämääräisten ongelmien selvittäminen. Verkossa on mahdollisesti havaittu esim....