Pingauksia verkkoon

Näkökulmia tietoturvaan ja tietoliikenteeseen

Mikä on monitorointiverkko ja mihin sitä tarvitaan?

22. maaliskuuta 2018

​​​​​​​


Verkkoliikenteen näkyvyys on yksi tärkeimmistä menetelmistä tietoturvatapahtumien seurannassa, suorituskyvyn valvonnassa, analytiikassa ja ongelmanselvityksessä. Mutta kattavan tiedon saaminen verkosta helposti ja luotettavasti ei ole itsestäänselvyys.

Tositarina taistelusta haittaohjelmaa vastaan

15. maaliskuuta 2018

Esimerkki: Haittaohjelmien havainnointi

Tietoturvatason ajantasaisuudesta huolehtiminen on tietojärjestelmiin perustuvassa tietoyhteiskunnassa merkittävässä roolissa. Tästä saimme esimerkin, kun Lahden kaupungin palveluihin iski haittaohjelma. PHHYKY:n kumppanina asiantuntijamme olivat mukana auttamassa heitä kriisinhallinnassa. Seuraavassa avaamme hieman, kuinka tapahtumat etenivät.     

Kuinka arvokasta organisaationne data on?

9. helmikuuta 2018

​​​​​​​Kuva_Dollari

Harva organisaatio osaa vielä vastata kysymykseen datansa arvosta. Gartnerin analyytikkojen mukaan, vaikka informaatio täyttää viralliset kriteerit pääomalle, nykypäivän kirjanpitosäännökset estävät organisaatioita hyödyntämästä datan arvoa. Organisaation datan arvoa on siis turha vielä etsiä taseesta. Elämme kuitenkin informaatioteknologian aikakautta, jossa tiedolla on jatkuvasti suurempi merkitys. Informaation arvon aliarvioiminen voi johtaa myös mm. vääriin riskiarvioihin ja kyberturvallisuusinvestointien tärkeyden aliarviointiin. Organisaatioiden on kehitettävä kykyään arvioida tietopääomansa arvoa tulevaisuudessa.

Vuosi 2017 ja mitä seuraavaksi?

22. joulukuuta 2017

Kuva_joulukortti


Vuosi lähestyy loppuaan ja kuten tavallista, yritysmaailmassa maailma pitää saada valmiiksi kahdesti vuodessa, ennen juhannusta ja ennen joulua. Kaiken kiireen keskellä on kuitenkin myös hyvä vilkaista taakseen ja pohtia mitä on saatu aikaiseksi ja samalla suunnata katsetta tulevaan.

1 – 5 / 20